Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce
na podstawie § 19 ust 7 Statutu Stowarzyszenia
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

które odbędzie się w dniu  10. maja 2019 o godzinie 18:15 w Krakowie
przy ul. T. Ptaszyckiego 6 w budynku Com Com Zone

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia:

 1. Otwarcie obrad,
 2. Powołanie przewodniczącego zebrania i protokolanta zebrania,
 3. Sporządzenie listy obecności,
 4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 6. Podjęcie Uchwał w przedmiocie wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce,
 7. Podjęcie Uchwał w przedmiocie Wyboru Członków Komitetu Technicznego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce,
 8. Przedstawienie przez Zarząd wyników rozmów prowadzonych w sprawie formuły szkolenia nauczycieli,
 9. Podjęcie Uchwały w przedmiocie formuły szkolenia nauczycieli,
 10. Wolne wnioski,
 11. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce.

 

Dokumenty do pobrania:
- Podsumowanie wniosków ze spotkań dot. szkoleń nauczycielskich (pdf)
- Podsumowanie wyników ankiety do dyskusji (pdf)